Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
47 postów 16 komentarzy

admin1

admin1 - Administracja

Geoinżynieria, modyfikacja pogody nad Polską (część I)

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Od lat 60-ych programy geoinżynieryjne, modyfikacji pogody obecne są na całym świecie. Oficjalnie, pierwsze testy obejmujące wywoływanie opadów za pomocą rozpylania środków chemicznych w powietrzu przeprowadzano podczas wojny w Wietnamie.

W latach 1970 do 1990 programy te przeszły wiele testów w których odkryto, iż poprzez odpowiednie zastosowanie m.in. środków chemicznych możliwym jest wywoływanie i zatrzymywanie opadów atmosferycznych, wywoływanie suszy, wywoływanie burz, zmian jonosfery oraz modyfikacja  zachowań populacji za pomocą emisji specjalnych fal.
 

Nad Polską przynajmniej jeden z tych programów jest realizowany pernamentnie, objawiając się rozpylaniem przez samoloty ton substancji chemicznych, które nie tylko prowadzą do modyfikacji pogody ale również zaburzają naturalne cykle pogodowe, zatruwają środowisko naturalne, lasy, zbiorniki wodne, zwierzęta, owady i przede wszystkim ludzi.
 

Niniejsza publikacja jest zbiorem materiałów na ten temat, przybliżająca zagadnienie geoinżynierii obywatelom Polski. Również pokazujemy w niej kto dokładnie rozpyla substancje chemiczne nad Polską i kto tym samym powinien płacić potężne odszkodowania za niszczenie ekosystemów i zatruwanie obywateli Polski.

Geoinżynieria  jest  obecna  na  świecie od lat 60-ych kiedy rozpoczęto pierwsze, na małą skale  próby  modyfikacji  zjawisk  pogodowych  dla zastosowań  militarnych.  Od  tego  czasu  systemy modyfikacji pogody rozwinęły się do tego stopnia, że  można  je  obserwować  niemalże  na  co  dzień, niemalże na całym świecie. Według  oficjalnych   dokumentów  Armii  USA  programy  geoinżynieryjne  będą  mocno  rozwijane  do roku  2025,  pozwalając  na  wdrożenie  globalnego systemu  przewidywania,  oceny  i  modyfikacji zjawisk pogodowych. Część z opisanych w dokumencie  programów  już  jest  obecna  nad  naszymi głowami, co doprowadza nie tylko do zmian naturalnych zjawisk pogodowych ale zatrucia środowiska, owadów, zwierząt i ludzi toksycznymi substancjami rozpylanymi  dla  uzyskania  odpowiednich  rezultatów pogodowych.
 

W dokumencie Armii USA pt “Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025” podane są liczne przykłady na to czym jest geoinżynieria opisywana  w  dokumencie  jako  “systemy  modyfikacji pogody”  oraz  jakie  zastosowanie  militarne  będą one miały do roku 2025. Dokument z pewnością nie wyczerpuje tematu a jedynie zaznacza najbardziej oczywiste kierunki rozwoju tych technologii.We wstępie czytamy: “W 2025 roku amerykańskie siły  powietrzne  mogą  “przejąć  pogodę” wykorzystując  nowe  technologie  i  koncentrując rozwój tych technologii do zastosowań militarnych.
 

Takie  możliwości  oferują  stworzenie  narzędzi bojowych  kształtujących  pole  bitwy  w  sposób wcześniej  niemożliwy.  To  stwarza  możliwości wpływania na całe spektrum operacji w konfliktach  i  jest  istotnym  dla  wszystkich  możliwych  działań w przyszłości. Zamierzeniem niniejszej pracy jest określenie strategii wykorzystania przyszłego sytemu  modyfikacji  pogody  w  celu  osiągnięcia  celów militarnych,  a  nie  przedstawienie  szczegółowego planu technicznego.
 

Te  ryzykowne  starania  modyfikacji  pogody oferują  dylemat  inny  niż  w  przypadku  rozszczepiania  atomu.  Podczas  gdy  niektóre  segmenty społeczeństwa zawsze będą opierały się badaniu kontrowersyjnych  kwestii,  takich  jak  modyfikacja  pogody,  to  ogromne  możliwości  militarne,  które mogłyby wyniknąć z tego pola mogą być ignorowane tylko na naszą własną zgubę. Od wzmocnienia  sojuszniczych  działań  lub  zaburzania wrogich za pomocą na małą skalę zmian naturalnych wzorców pogodowych, do kompletnej dominacji nad globalną komunikacją i kontrolą działań w przestrzeni okołoziemskiej, modyfikacja  pogody oferuje  walczącym  szeroki  zakres  możliwych  opcji,  aby  pokonywać  lub  zmuszać  do  działania przeciwnika. [...] Postępy technologiczne w pięciu głównych  obszarach  są  niezbędne  by  stworzyć potencjał zintegrowanego systemu modyfikacji pogody:(1)  zaawansowane,  nieliniowe  techniki  modelowania, (2) możliwości obliczeniowe, (3) zbieranie informacji i przekazywanie, (4) matryca globalnych czujników oraz (5) techniki interwencji w pogodę. Dzisiaj a inne mogą być rozwijane i udoskonalane w przyszłości.
 

Zakładając,  że  w  2025  roku  nasza  strategia bezpieczeństwa  narodowego  będzie  obejmowała modyfikację  pogody, to naturalnie pójdzie za tym jej  stosowanie  w  naszej  narodowej  strategii  wojskowej. Oprócz znaczących korzyści ze zdolności operacyjnych  pojawi  się  inna  motywacja,  by kontynuować modyfikację  pogody dla odstraszania i  zwalczania  potencjalnych  przeciwników.  W  tym dokumencie  pokażemy,  że  właściwe  stosowanie modyfikacji  pogody  może  zapewnić  dominację bojową w stopniu wcześniej niewyobrażalnym.”
 

We wprowadzeniu autorzy opisują wizję przyszłego, globalnego systemu modyfikacji pogody: “W 2025, bezzałogowe  pojazdy  kosmiczne  (UAV)  są  rutynowo stosowane do operacji modyfikacji pogody. Dzięki  skojarzeniu  pożądanych  czasów  ataku  z prognozą wiatru i burz, i systemu pozycjonowania satelitarnego,  jednostki  sił  pogodowych  WFSE generują profile  misji dla każdego UAV. WFSE  kieruje  każdym  UAV  używając  informacji w  niemal  czasie  rzeczywistym  poprzez  sieć  czujników.  Przed  atakiem,  który  jest  skoordynowany z prognozowanymi warunkami pogodowymi, UAV rozpoczyna  generowanie  chmur  i    rozpylanie. UAV  rozpylił  tarczę  cirrusową  by  uniemożliwić wrogowi  obserwację  wideo  oraz  w  podczerwieni (IR). 
 

Jednocześnie,  podgrzewacze  mikrofalowe tworzą  zlokalizowaną  scyntylację  by  zakłócić  aktywne  wykrywanie  poprzez  systemy  syntetycznej apertury  radarowej  (SAR),  takie  jak  kanadyjskie,  dostępne  w  handlu  systemy  satelitarne  wspomagania poszukiwania i ratownictwa (SARSAT), które  będą  powszechnie  dostępne  w  2025  roku.
 

Inne  operacje  zasiewania  chmur  wywołają  burzę rozwijającą się nad celem, poważnie ograniczając zdolność przeciwnika do obrony. WFSE monitoruje całą operację w czasie rzeczywistym, oraz zwraca uwagę na ukończenie innej bardzo ważnej ale rutynowej misji modyfikacji pogody. Ten  scenariusz  może  wydawać  się  zbyt  daleko idącym,  ale  w  2025  roku  zawiera  się  w  sferze możliwości.”
 

Dokument w dalszej części zaznacza pewien historyczny kontekst badań nad modyfikacją  pogody oraz zwraca uwagę na to, iż w 1977 roku podpisano umowę o nie stosowaniu tych technologii do działań militarnych. Oznacza to, iż w tamtym okresie  część  technologii  geoinżynieryjnych  była  już dostępna do działań ofensywnych co potwierdzają liczne  raporty  z  lat  80-ych. 

“Ludzie  zawsze  chcieli  mieć  możliwość  by  zrobić coś  z  pogodą.  W  Stanach  Zjednoczonych  już  w 1839  r,  archiwalne  gazety  podawały  poważne  i kreatywne  pomysły  jak  wywołać  deszcz.  W  1957 r. komitet doradczy prezydenta w zakresie kontroli pogody  wyraźnie  uznał  militarny  potencjał  modyfikacji  pogody,  ostrzegając  w  swoim  raporcie,  że może  stać  się  ważniejsza  niż  broń  atomowa.  [...]
 

W 1977 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję zakazującą wrogiego użycia technik modyfikacji środowiska. Powstała “konwencja o zakazie  Wojskowego  lub  innego,  wrogiego  zastosowania  Technik  modyfikacji  Środowiska  (ENMOD)”.  (ang. “Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification  Technique”)  [...]  Wpływ  pogody  na  operacje militarne  jest  od  dawna  znany.  Podczas  II  wojny światowej,  Eisenhower  powiedział:  “W  Europe zła  pogoda  jest  największym  wrogiem  [operacji] powietrznych.”  Jakiś  żołnierz  powiedział  kiedyś: “Pogoda jest zawsze neutralna.” Nic nie może być bardziej  błędne.  Zła  pogoda  jest  oczywiście  wrogiem  tej  strony,  która  ma  na  celu  uruchomienie projektów  wymagających  dobrej  pogody,  lub  strony  posiadającej  wielkie  aktywa,  takie  jak  duże siły  powietrzne,  które  są  uzależnione  od  dobrej pogody dla skutecznych działań. Jeśli zła pogoda utrzymywała by się stale, naziści nie potrzebowali by nic innego do obrony wybrzeża Normandii!”
 

Dalej  w  dokumencie  czytamy  czym  jest geoinżynieria i o jej zastosowaniach: “Co rozumiemy przez “modyfikację  pogody”? Dziś  modyfikacja   pogody  jest  zmianą  zjawisk pogodowych  na ograniczonym  obszarze  przez ograniczony  okres  czasu.  W  ciągu  najbliższych trzech dekad, koncepcja modyfikacji pogody może rozwinąć także zdolność kształtowania warunków pogodowych poprzez  wpływanie  na  ich  czynniki determinujące. Osiągnięcie tak wysoce dokładnej i  dość  precyzyjnej  możliwości  zmiany  pogody  w ciągu najbliższych 30 lat będzie wymagało pokonania kilku trudnych, ale nie do pokonania przeszkód prawnych i technologicznych. [...] Do 2015 r., postępy  w  możliwościach  obliczeniowych,  technikach modelowania i śledzenia informacji atmosferycznych wytworzą bardzo dokładne i niezawodne możliwości  prognozowania  pogody,  sprawdzalne wobec  pogody  w  świecie  realnym.  W  następnym dziesięcioleciu,  na  całym  świecie  gęstość  zaludnienia  wywrze  presję  na  dostępność  oraz  ceny żywności i wody.
 

Ogromne straty życia i związane z  nimi  klęski  żywiołowe  staną  się  coraz  bardziej nie  do  przyjęcia.  Te  naciski  zachęcą  rządy  i/lub inne  organizacje,  które  są  w  stanie  wykorzystać osiągnięcia technologiczne z poprzednich 20 lat do wprowadzenia  bardzo  dokładnych  i  precyzyjnych możliwości  modyfikacji  pogody.  Pilne  czerpanie korzyści  z  tych  możliwości  pobudzi  prawa  i  traktaty, i niektóre działania jednostronne, akceptując związane z tymi działaniami ryzyko. Do roku 2025, świat, lub jego części, są w stanie kształtować lokalne warunki pogodowe poprzez oddziaływanie na czynniki, które mają wpływ na klimat, opady, burze i  ich  skutki,  mgłę,  i  przestrzeń  okołoziemską.  [...]
 

Termin modyfikacji pogody może mieć negatywne konotacje dla wielu ludzi, cywilów i członków wojska. Jest zatem ważne, aby określić zakres, który należy uwzględnić w tym dokumencie, tak aby potencjalni krytycy i zwolennicy dalszych badań mieli wspólną  podstawę  do  dyskusji.  W  najszerszym sensie,  modyfikację   pogody  można  podzielić  na dwie główne kategorie: zwalczania i intensyfikacji warunków pogodowych. W skrajnych przypadkach może  to  obejmować  stworzenie  całkowicie  nowej pogody,  zmiany  wzorców  pogodowych,  tłumienie lub kontrolę nawałnic, a nawet zmianę globalnego klimatu  w  dalekosiężnej  i  długotrwałej  skali.  W najłagodniejszych  i  najmniej  kontrowersyjnych przypadkach może się ono składać z indukcji lub hamowania opadów, chmur lub mgły na krótki czas na  małą  skalę.  Pozostałe  o  niskiej  intensywności wykorzystanie może zawierać zmiany i / lub wykorzystanie najbliższej przestrzeni okołoziemskiej jako medium  do  wzmocnienia  komunikacji,  zakłóceń, aktywnego lub pasywnego wykrywania lub do innych celów.
 

CDN

redakcja PrisonPlanet.Pl

KOMENTARZE

 • @Autor
  Witam

  Dobre uzupełnienie do mojego artykułu z sierpnia:

  http://jazgdyni.neon24.pl/post/97524,upaly-ulewy-manipulacje


  Pozdrawiam
 • Za ten artykuł
  wybaczam Adminowi1 arbitralne skasowanie mojego komentarza w minionej epoce.

  Czekam z niecierpliwością na zapowiedziane przez Autora (Autorkę) ujawnienie niecnych sił które nam tu z powietrza trują, modyfikują i destabilizują, bo chciałbym wiedzieć czy mam użyć piguł ziemia-powietrze (któreśmy skompilowali ze śwagrem w oparciu o wiedzę z wikipedii) przeciw słusznym, pozytywnym i sojuszniczym samolotom z białą (ewentualnie niebieską) gwiazdą, czy też przeciw niesłusznym, wrogim i zdradzieckim samolotom z czerwoną gwiazdą.
 • to już wiadomo od pewnego czasu...
  co jakiś czas zwykle na wiosnę EUROPĘ nawiedzają niszczycielskie tornada,trąby i ulewne deszcze...ALE NIEWIELE osób dostrzega w tych zjawiskach iż dzięki NIM mamy zasilanie w czystą wodę prawie wprost z arktycznych lodowców i że silne wiatry oczyszczają atmosferę nad EUROPĄ z nadmiaru CO2 i innych wyziewów...także zniszczenia spowodowane siłami natury są KORZYSTNE dla ekonomii GDYŻ POBUDZAJĄ PRODUKCJĘ !!!...i zmieniają krajobraz na bardziej przyjazny człowiekowi.....NIE WARTO WIDZIEĆ W TYCH ZJAWISKACH tylko SAMEGO ZŁA...

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930